Estonian English Russian German Finnish Norwegian

OÜ Värska Laht  asutati 1992. aastal. Esimeseks tegevusalaks oli kaubanduslik tegevus, põhiliselt jaekaubandus. 1995. aastal alustati metsamajanduslike toimingute ja saematerjali tootmisega. Aastate jooksul on toimunud pidev areng ja käesoleval ajal tegeletakse kaminapuude tootmise ja ekspordiga, saematerjali lõikamise ja kuivatamisega ning kaubaaluste tootmisega. Põhilisteks eksporditurgudeks on Skandinaavia ja Suurbritannia. Ettevõte omab rahvusvahelist fütosanitaarmeetmete standardi (ISPM 15) sertifikaati.

Ettevõte põhineb 100% Eesti kapitalil. Asume Lõuna-Eestis, Värskas.