Estonian English Russian German Finnish Norwegian

OÜ Värska Laht asutati 1992. aastal aktsiaseltsina - nimetusega “Peko”. Esimeseks tegevusalaks oli kaubanduslik tegevus, põhiliselt jaekaubandus. 1995. aastal alustati metsamajanduslike toimingute ja saematerjali tootmisega. Aastate jooksul on toimunud pidev areng ja käesoleval ajal tegeletakse erinevate aladega. Viimastel aastatel on põhiliseks tegevuseks olnud kaminapuu tootmine ja eksport Skandinaaviamaadesse, saematerjali lõikamine ja kuivatamine ning kaubaaluste tootmine. Hetkel on põhiliseks ekspordimaaks Norra.

Ettevõte põhineb 100% Eesti kapitalil. Asume Lõuna-Eestis, Värskas.